Danijela Kalmeta

Upravni odbor

Hrvatski Telekom d.d.

Voditelj IT projekata

Marina Sokol

Nadzorni odbor

Atlantic grupa d.d.

Sandra Mikuš

Upravni odbor

Croatia osiguranje d.d.

Direktor sektora informacijskih tehnologija

Marin Tica

Nadzorni odbor

Međunarodna Zračna Luka Zagreb

Vanja Petric

Upravni odbor

Medika

Goran Pavlović

Upravni odbor

INA

Ante Parat

Upravni odbor

Dukat d.d.

Rukovoditelj Informacijskog sustava

Božana Mišić

Nadzorni odbor

Croatia Airlines d.d.

Direktor sektora upravljanja informacijskim tehnologijama

Suzana Varga Vodička

Predsjednica udruge

Hrvatski Telekom d.d.

Ljiljana Miholić

Izvršna predsjednica

Hrvatski Telekom d.d.