Članovi Foruma mogu biti prvenstveno pravne osobe, korisnici SAP tehnologije u Republici Hrvatskoj, no članovi Foruma mogu postati i sve druge pravne ili fizičke osobe koje su zainteresirane za rad u Forumu i koje prihvaćaju odredbe našeg Statuta.

 

Prava članova su:

 

·      aktivno sudjelovanje u izvršavanju ciljeva Foruma;  

·       biti informiran o radu Foruma;  

·       pristup podacima članskog dijela web stranice Foruma; 

·       birati i biti izabran u tijela Foruma.

  

Zašto bi netko želio postati član:

 

 Da bi postali član, molim Vas da ispunite prijavnicu kao i upitnik