Na jučerašnjoj 269. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Ministar financija Boris Lalovac podsjetio je da je Zakon o računovodstvu donesen u srpnju 2015. godine i na snagu stupa 1. siječnja 2016. godine. Uredbom se predlaže odgoda primjene članka 11. stavaka 1., 2. i 4. Zakona o računovodstvu u svezi jedinstvenog okvirnog kontnog plana, na način kako bi takav kontni plan bio od 1. siječnja 2017. godine u punoj primjeni.

 

Također, radi pojednostavljene izrade knjigovodstvenih isprava Uredbom su u članku 8. stavku 3. brisane točke 6. i 7. koje propisuju sadržaj knjigovodstvene isprave, te je izmijenjen članak 3. Zakona koji propisuje sadržaj izvatka za pojedini konto na način da je izbrisana identifikacijska oznaka za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvene isprave.