„Hrvatska Udruga SAP korisnika“ nastavlja tradiciju neformalnog  djelovanja SAP korisnika u Hrvatskoj pod imenom Hrvatske udruge SAP korisnika koji je djelovao od 1999. godine unutar Hrvatskog informatičkog zbora.

Na skupštini održanoj 22.11.2012 udruga je donijela statut.

 

Hrvatska udruga SAP korisnika djeluje kao Stručni forum u sklopu Udruge Hrvatski informatički zbor (HIZ) te se u svojim aktivnostima pridržava odredbi Statuta udruge HIZ.