Status JOPPD:

 

Sa SAP-om i Poreznom upravom surađujemo oko preostalih otvorenih pitanja iz FI modula.